מחלקת חדלות פירעון

מטפלים במשברים ביעילות וברגישות

טיפול בפרטיים ובתאגידים במצב של חדלות פירעון מחייב ידע נרחב בתחומי משפט מגוונים, ניסיון מקצועי רב, הבנה כלכלית והתגייסות מהירה. כל אלה נדרשים כדי לטפל במצב משברי במהירות וביעילות, תוך השגת תוצאות מיטביות.


עורכי הדין ממחלקת חדלות פירעון הם בעלי ניסיון רב בתחום של פשיטת רגל, כינוס נכסים, פירוק חברות, הקפאת הליכים, הסדרי נושים ושיקום עסקים וחברות בקשיים.

עורכי הדין אף משמשים כבעלי תפקיד, כמפרקים, כונסי נכסים או נאמנים, ובמסגרת תפקידים אלה הם מטפלים בתוכניות מורכבות של הבראה ושיקום חברות, מימוש נכסים, חקירות בעלי תפקידים, בדיקת תביעות חוב וטיפול בהסדרת השבתם לנושים על פי סדרי הקדימויות הקבועות בדין.

למחלקה התמחות ייחודית בייעוץ משפטי למניעת חדלות פירעון וייעוץ משפטי הניתן בעת היערכות מוקדמת לקראת הליכים אלו. במסגרת זו אנו עוסקים בתכנון מערך של בטוחות והגנות על זכויות החייבים, יעוץ לנושאי משרה בקשר לאחריות פוטנציאלית בהליכי חדלות פירעון וטיפול בעסקאות ארגון מחדש של חובות.

המחלקה מטפלת גם בייצוג נושים, מובטחים ושאינם מובטחים. בהגנה על זכויותיהם במצבים של חדלות פירעון של חייבים, ובכלל זה על ידי מימוש נכסים, טיפול במצבים מורכבים של התנגשות בין זכויות של נושים וסדר קדימות של הבטוחות שעומדים לזכותם, וייצוגם בהליכים משפטיים בפני בית המשפט שבפניו מתנהל הליך חדלות הפירעון, בערכאות נוספות ועוד.