המחלקה המסחרית

מענה מקיף לכל צורך עסקי

המחלקה המסחרית של המשרד ערוכה לספק לך ייעוץ משפטי יעיל ומקיף, בהתאמה מלאה לפעילותך המסחרית היומיומית על כל גווניה, ולצרכיך המשפטיים, העסקיים והאסטרטגיים.

לצורך כך חברי המחלקה ילוו אותך באופן אישי וקרוב ויכירו היטב את העסק שלך, האתגרים הניצבים מולך וסביבת פעילותך המקצועית.

בכל עת שיידרש נחבר אותך לשאר מחלקות המשרד, כדי לאפשר לך ליהנות מהסינרגיה בין המחלקות ובכך לקבל שירות אחד כולל, מקצועי ונגיש לכל צורך.


תחומי הייעוץ בהם נוכל ללוות אותך הם רבים ומגוונים וכוללים, בין היתר:

 • יעוץ, ניסוח וניהול משא ומתן בנוגע לכל ההסכמים המסחריים לסוגיהם השונים, לרבות הסכמי זיכיון, קבלני משנה, רישוי, סוכנות והפצה, פיתוח, מיזמים משותפים, הסכמי מכר ורכש והסכמים מסחריים אחרים.
 • ייעוץ לתאגידים בכל ההיבטים העסקיים-מסחריים הקשורים לפעילותם, לרבות בעניין מבנה וצורת ההתאגדות המועדפת.
 • ייעוץ בנושאים רגולטורים וליווי מול גופים ממשלתיים, לרבות משרד התעשייה והמסחר, משרד הבריאות, רשות ההגבלים העסקיים, ורשויות המס.
 • ייעוץ בנושא הגנת הפרטיות ומאגרי מידע.
 • ייעוץ וליווי, לרבות ניהול מו"מ וניסוח חוזים לגבי פרויקטים ועסקאות שאינם במהלך העסקים הרגילים, כגון: מכירת מניות או נכסים, מיזוגים, ארגון מחדש ועסקאות אחרות.
 • ניהול מו"מ וניסוח מסמכים לעסקאות מימון.
 • ייעוץ לדירקטוריון בנושאי ממשל תאגידי.
 • ייעוץ וליווי תכניות תמריצים לחברי הנהלה ועובדים בעסקאות מיזוג ורכישה.
 • השגת היתרים ורישיונות מרשויות ממשלתיות לשם השלמת עסקה.
 • ייעוץ וליווי משפטי בכל הקשור לדיני צרכנות, שיווק, מבצעים, פרסומות והגרלות.
 • ייעוץ וליווי משפטי ללקוחות בכל הקשור לדיני תאגידים, שמירת מסמכי החברה וביצוע הדיווחים וההגשות הנדרשים לרשם החברות.